pl biuro inżynierskie

Przygotujemy i zrealizujemy   Twoją inwestycję
 jak widoczny na zdjęciu obok przebiśnieg

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych

Pobierz broszurę informacyjną z informacją o aktualnej ofercie! - broszura.pdf

Oferta

Kontrole i doradztwo

Jesteś zadowolony z kondycji technicznej i funkcjonalnej Twojej nieruchomości czy planujesz modernizację lub przebudowę? Użytkujesz Twój obiekt zgodnie z literą prawa czy nigdy nie słyszałeś o obowiązkach właściciela? Potrzebujesz opinii technicznej lub ekspertyzy? Wiesz jaką klasyfikację energetyczną posiada Twój budynek? Potrzebujesz fachowej porady?

Zgłoś się do nas!  Pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy i odpowiemy na Twoje pytania.

Oferujemy: 

Do góry 

Lokalizacje

Na podstawie zadanych przez Ciebie kryteriów wyszukamy dogodną lokalizację dla Twojego przedsięwzięcia. Zajmiemy się rozmowami z właścicielami bądź pośrednikami nieruchomości, dokonamy wizji lokalnych, ustalimy sąsiedztwo, pozyskamy mapę terenu i wypisy z rejestrów. Wstępnie wynegocjujemy dogodne dla Ciebie warunki handlowe i uzgodnimy formę przejęcia nieruchomości.

Do góry

Analiza formalno-techniczna nieruchomości

Dokonamy analizy nieruchomości pod kątem potencjalnych ograniczeń urbanistycznych, tj. wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dokonamy analizy tzw. dobrego sąsiedztwa. Sprawdzimy dostępność do dróg publicznych i mediów oraz ustalimy ich gestorów. Sprawdzimy hipotekę oraz inne obciążenia i służebności nieruchomości.

Do góry

Koncepcje zagospodarowania

Na wybranych przez Ciebie lokalizacjach i wg zadanych kryteriów opracujemy zgodną z zapisami urbanistycznymi, dobrym sąsiedztwem i przepisami budowlanymi koncepcję zagospodarowania terenu. Wskażemy przy tym możliwości podłączenia do mediów.

Do góry

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeżeli interesująca Ciebie lokalizacja nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotujemy wniosek i pozyskamy decyzję o warunkach zabudowy. Na tym etapie powinieneś dość dokładnie wiedzieć jakie przedsięwzięcie chcesz zrealizować i przekazać nam te informacje tak, aby otrzymana decyzja optymalnie spełniała postawione przez Ciebie wymagania.

Do góry

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Jeżeli Twoja inwestycja kwalifikuje się jako mogąca negatywnie pogorszyć stan środowiska lub jest wprost zakwalifikowana jako szczególnie szkodliwa dla środowiska, przygotujemy i złożymy wniosek z wymaganą informacją nt. wpływu inwestycji na środowisko. Jeżeli w trakcie procedury pozyskiwania decyzji zapadnie postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wykonany go i uzupełnimy wniosek tak, aby otrzymać wymaganą decyzję w jak najkrótszym czasie.

Do góry